/Files/images/Без4.GIF

В 15 класах навчається 362 учнів.

Мова навчання – українська.

Іноземна мова – англійська.

Профіль навчання спортивний, напрям – футбол на базі обласної футбольної школиМеталіст”.

Головною метою роботи школи є створення системи ефективно працюючої школи через підвищення якості викладання основних наук з метою підвищення якості знань учнів шляхом формування ключових предметних компетентностей.
Формування засобами навчальних предметів інформаційно-комунікативних та ключових компетентностей учнів, необхідних для соціалізації та творчої самореалізації особистості та виховання громадянина демократичного суспільства"

Основні напрями діяльності:

У 2016-2017 навчальному році педагогічним колективом визначено необхідне:

Продовжити роботу над темою:

"Педагогічні аспекти втілення новітніх підходів в організації навчально-виховного процесу та виховання громадянина демократичного суспільства." та визначити пріорітетними напрями:

  1. удосконалення, належне спрямування усіх форм внутрішкільної методичної роботи на реалізацію основних завдань
  2. активізація роботи шкільних методичних обєднань
  3. визначення методичною радою основних положень, рекомендацій, заходів, технологій найбільш ефективних в роботі школи
  4. втілення рекомендацій в освітній процес через роботу шкільних методичних обєднань реалізацію запропонованих заходів
  5. виконання вчителями наукових завдань
  6. пропаганда і забезпечення здорового способу життя
  7. удосконалення системи виховання людини високої моралі і культури

Профілі навчання: універсальний, спортивний.

Кiлькiсть переглядiв: 85