Державна підсумкова атестація— оцінювання навчальних досягнень випускників закладів освіти системи загальної середньої освіти у традиційній формі, яке проводить комісія закладу освіти за місцем навчання.

Для проведення державної підсумкової атестації Міністерством освіти і науки України підготовлено і затверджено білети і збірники завдань відповідно до чинних навчальних програм.

Державна підсумкова атестація учнів– це форма контролю за відповідністю освітнього рівня випускників закладів загальної середньої освіти І, II, III ступенів, що надають повну загальну середню освіту, відповідним навчальним програмам.

Зміст, форма та строки атестації щороку визначаються МОН. Перелік предметів, з яких здійснюється атестація та звільнення від неї, визначається Положенням.

Учням, які закінчили заклад загальної середньої освіти певного ступеня, видається відповідний документ:після закінчення початкової школи– табель успішності;після закінчення основної школи– свідоцтво про базову загальну середню освіту;після закінчення закладу освіти системи загальної середньої освіти– атестат про повну загальну середню освіту.

Особам, які закінчили дев’ятий клас основної школи з навчальними досягненнями високого рівня (10, 11, 12 балів) за семестри, рік та атестацію, видаєтьсясвідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.Особам, нагородженим золотою або срібною медаллю, видаєтьсяатестат з відзнакою про повну загальну середню освіту.

Кiлькiсть переглядiв: 286