Запобігання та протидія булінгу (цькуванню) в закладі освіти
1. Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в ХЛ №20 є постійним системним процесом, спрямованим на:
визначення та реалізацію необхідних заходів, способів і методів запобігання виникненню булінгу (цькування) та (або) потенційних ризиків його виникнення;
виявлення булінгу (цькування) та (або) потенційних ризиків його виникнення;
визначення та реалізацію необхідних заходів, способів і методів вирішення ситуацій булінгу (цькування) та/або усунення потенційних ризиків його виникнення.
2. Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в ХЛ №20 ґрунтується на принципах:
недискримінації за будь-якими ознаками;
ненасильницької поведінки в міжособистісних стосунках;
партнерства та підтримки між педагогічним (науково-педагогічним) колективом закладу освіти і батьками (законними представниками) малолітнього чи неповнолітнього здобувача освіти;
особистісно-орієнтованого підходу до кожної дитини;
розвитку соціального та емоційного інтелекту учасників освітнього процесу;
гендерної рівності;
участі учасників освітнього процесу в прийнятті рішень відповідно до положень законодавства та установчих документів закладу освіти.
3. Завданнями діяльності щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в ХЛ №20 є:
створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти, що включає психологічну та фізичну безпеку учасників освітнього процесу;
визначення стану, причин і передумов поширення булінгу (цькування) в закладі освіти;
підвищення рівня поінформованості учасників освітнього процесу про булінг (цькування);
формування в учасників освітнього процесу нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, усвідомлення булінгу (цькування) як порушення прав людини;
заохочення всіх учасників освітнього процесу до активного сприяння запобіганню булінгу (цькуванню).
4. Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в ХЛ №20 відображається в плані заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти (далі - План).
Розроблення, затвердження та оприлюднення Плану забезпечує керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень щодо створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації, в тому числі булінгу (цькування).
Планування відповідних заходів здійснюється за результатами моніторингу стану освітнього середовища в закладі освіти.
Заходи плану школи з протидії булінгу (цькуванню):
спрямовані на задоволення потреб у створенні безпечного освітнього середовища;
охоплює всіх учасників освітнього процесу;
проводяться з використанням різних форм роботи.
5. До заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в ХЛ №20, належать заходи щодо:
організації належних заходів безпеки відповідно до законодавства (пост охорони, відеоспостереженням за місцями загального користування тощо);
організації безпечного користування мережею Інтернет під час освітнього процесу;
контролю за використанням засобів електронних комунікацій малолітніми чи неповнолітніми здобувачами освіти під час освітнього процесу;
розвитку соціального та емоційного інтелекту учасників освітнього процесу, зокрема:
розуміння та сприйняття цінності прав та свобод людини, вміння відстоювати свої права та поважати права інших;
розуміння та сприйняття принципів рівності та недискримінації, поваги до гідності людини, толерантності, соціальної справедливості, доброчесності, вміння втілювати їх у власні моделі поведінки;
здатності попереджувати та розв’язувати конфлікти ненасильницьким шляхом;
відповідального ставлення до своїх громадянських прав і обов’язків, пов’язаних з участю в суспільному житті;
здатності визначати, формулювати та аргументовано відстоювати власну позицію, поважаючи відмінні від власних думки/позиції, якщо вони не порушують прав та гідності інших осіб;
здатності критично аналізувати інформацію, розглядати питання з різних позицій, приймати обґрунтовані рішення;
здатності до комунікації та вміння співпрацювати для розв’язання різних суспільних проблем, зокрема шляхом волонтерської діяльності тощо;
підвищення рівня обізнаності учасників освітнього процесу про булінг (цькування), його причини та наслідки, порядок реагування на випадки булінгу (цькування) тощо;
створення в закладі освіти культури, що ґрунтується на нетерпимості до будь-яких форм насильства та дискримінації, в тому числі булінгу (цькування).
ШАНОВНІ УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ!
З метою отримання інформації, або звернень щодо випадків булінгу (цькування) у закладі освіти Ви можете звернутися:
АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАКЛАДУ
№ з/п Посада керівника, його заступників Прізвище, ім’я, по батькові Дні та години прийому Місце прийому (адреса), контактний телефон
1. Директор Дороженко Наталія Олександрівна вівторок 14.00 - 17.00 п’ятниця 9.00 -13.00 м. Харків, вул. Пушкарна, буд.16, т. 725-84-42
2. Заступник директора з навчально-виховної роботи Єфіменко Світлана Володимирівна понеділок 14.00 - 17.00 середа 14.00 - 17.00 м. Харків, вул. Пушкарна, буд.16, т. 725-84-42
3. Заступник директора з навчально-виховної роботи Шевченко Вадим Олексійович вівторок 14.00 -17.00 середа 9.00 - 13.00 м. Харків, вул. Пушкарна, буд.16, т. 725-84-42
Заступник директора з навчально-виховної роботи Нечаєва – Носова Оксана Олександрівна четвер 14.00 -17.00 п’ятниця 9.00 - 13.00 м. Харків, вул. Пушкарна, буд.16, т. 725-84-42
ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ КОРНІЄНКО НІНА АНАТОЛІЇВНА
Графік роботи
День тиждняГодини роботиГрафік консультацій для батьків та вчителів
Понеділок9.00-17.0015.00-16.00
Середа9.00-17.0011.00-12.00
П’ятниця9.00-13.0011.00-12.00
ТЕЛЕФОНИ ДОВІРИ
Дитяча лінія 116 111 або 0 800 500 225 (з 12.00 до 16.00)
Гаряча телефонна лінія щодо булінгу 116 000
Гаряча лінія з питань запобігання насильству 116 123 або 0 800 500 335
Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 50 17 20
Уповноважений Президента України з прав дитини 044 255 76 75
Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103
Національна поліція України 102
Кiлькiсть переглядiв: 907